M. Perrick

8 oktober 2004:

KRIPKE ON THE CONTINGENCY OF THE METER EXAMPLE. SOME DIFFICULTIES AND AN ALTERNATIVE APPROACH

ZELFBEWUSTZIJN, ZELFERVARING, EN HET NOUMENALE ZELF VOLGENS KANT